Referenssit

NOSTURIT, PUNNITUSJÄRJESTELMÄT, LAIVAT JA MUUT KOHTEET

Nosturien ja nostolaitteiden suunnittelu:

Projektinveto ja komponenttiostot; Konecranes NEI CC, Hyvinkää:

 • Nosturiprojektien projektinveto sekä nosturikomponenttien ja työn ostotoiminta Pohjoismaiden, Itä- Euroopan ja Intian nosturiprojekteihin

Voimalaitoksen asennusnosturit, Balakovskaya AES, Venäjä; Konecranes NEE New Cranes, Hyvinkää:

 • Pukkinosturien tarjoussuunnittelu: nostokyky 180+180 ton, jänneväli 80 m, nostokorkeus 70 m

Nosturit teräksen valmistustehtaaseen, Vorskla Stal, Poltava, Ukraina; Konecranes NEE New Cranes, Hyvinkää:

 • Siltanosturien, 15 kpl, tarjoussuunnittelu ja perussuunnittelu sekä nosturien sijoittelu tehtaan yleisjärjestelyyn
  • Romunkäsit telynosturit: nostokyky 16 ton, jänneväli 28 m
  • Huoltonosturit: nostokyky 60/10 ton, jänneväli 26 m
  • Panostus – ja valusenkkanosturit: nostokyky 340+60+20/10 ton, jänneväli 27 m
  • Väliastianosturit: nostokyky 130/30 ton, jänneväli 26 m
  • Valuaihionosturit: nostokyky 50/10 ton, jänneväli 30,5 m

Kahmarinosturit, Cemex, Latvia; Konecranes NEE New Cranes, Hyvinkää:

 • Siltanosturien tarjoussuunnittelu: nostokyky 16 ton, jänneväli 25 m

Huoltonosturi, Dreggen AS, Norja; Konecranes NEE New Cranes, Hyvinkää:

 • Siltanosturin tarjoussuunnittelu: nostokyky 5 ton, jänneväli 19 m

Pyörivä koukkupesä 40ft konttitarrainta varten, Odessan satama, Ukraina; Konecranes NEE New Cranes, Hyvinkää:

 • Koukkupesän tarjoussuunnittelu, perussuunnittelu ja dynamiikka laskelmia

Voimalaitoksen huoltonosturit, Uribanto – Kaparo, Venezuela; Konecranes NEE New Cranes, Hyvinkää:

 • Siltanosturien tarjoussuunnittelu: nostokyky 500/32/10 ton, jänneväli 21 m

Nostureita kultakaivokseen, Kumtor, Kirgisia; Konecranes NEE New Cranes, Hyvinkää:

 • Siltanosturien tarjoussuunnittelu: nostokyky 75/10 ton, jänneväli 26 m

Nosturit levyjen käsittelyyn, Baltijos Shipbuilding Yard JSC, Liettua; Konecranes NEE New Cranes, Hyvinkää:

 • Siltanosturien tarjoussuunnittelu: nostokyky 2×40/10 ton, jänneväli 22,5 m

Huoltonostureita terästehtaaseen, VAI UK, Iso-Britannia; Konecranes NEE New Cranes, Hyvinkää:

 • Siltanosturien tarjoussuunnittelu: nostokyky 35/10 ton, jänneväli 31,4 m

Yli 350 kpl muita samantyyppisiä projekteja.

Nosturien kunnossapito ja uudenaikaistaminen

Nosturialus ”Qurban Abasov:in” (ex-Titan 4) uudenaikaistaminen (nostokyky 600 ton), SOCAR, Baku, Azerbaidzan; Konecranes EE Service, Hyvinkää:

 • Nostinpalkkien lujuusmitoitus ja suunnittelu nosturin konehuoneeseen
 • Puomin (280 ton) haalauspukkien mitoitus ja suunnittelu
 • Puomin kantanivelen ja nosturin köysipyörien akselien ulosvetotyökalujen suunnittelu
 • Akselien massat ovat 100…1000kg ja pituudet 300…1750mm

Valuaihionosturin uudenaikaistaminen (nostokyky 20 ton), EOA Staks, Krasny Sulin, Venäjä; Konecranes NEE Service, Hyvinkää:

 • Pyörivän nostovaunun sekä kuormauselimen tarjoussuunnittelu

Paperitehtaan tambuurinosturin uudenaikaistaminen (nostokyky 50 ton), International Paper, Svetogorsk, Venäjä; Konecranes NEE Service, Hyvinkää:

 • Tambuurinosturin kuormauselimen kiihtyvyys- ja momenttilaskelmia

Ship-to-shore STS laiturikonttinosturi (G140, nostokyky 40 ton, nostokorkeus 20 m), Klaipeda Stevedoring Company, Liettua; Konecranes NEE Service, Hyvinkää:

 • Suunnittelu ja asennusvalvonta nostovaunun kiskojen vaihtoon pääkannattimen ja puomin nivelalueelle

Jarrusimulaattorit koulutuskäyttöön, Training centers, Ukraina ja Venäjä; Konecranes NEE Service, Hyvinkää:

 • Nostoliikkeen ja siirtoliikkeen jarrusimulaattorien mekaniikkasuunnittelu

Useita muita samantyyppisiä projekteja.

Punnitusjärjestelmät

Scalex RDW pyöräpainovaaka L =1300 (15 ton) junavaunun tai veturin pyöräpainon mittaamiseen, VR Pieksämäen konepaja; Tamtron Systems Oy, Espoo:

 • Terässillan ja teräsbetoniperustuksen suunnittelu ja valmistuspiirustukset

Scalex 1001 autovaakojen (30…60 ton) 12m…26m teräsbetoniperustukset ; Tamtron Systems Oy, Espoo:

 • Useisiin projekteihin autovaakojen teräsbetoniperustusten valmistuspiirustukset, joihin kuuluvat mm. maapohjan perustuspiirustukset, salaojitus- ja viemäröintipiirustukset, päämittapiirustukset, teräsbetoniperustuksen raudoituspiirustukset, teräsbetoniperustuksen lämmitys- ja kaapelointipiirustukset

Scalex trukkivaaka (6 ton) Paroc Tver, Venäjä ; Tamtron Systems Oy, Espoo:

 • Terässillan ja teräsbetoniperustuksen suunnittelu ja valmistuspiirustukset

Trapper junavaaka (100 ton) RC3 – 50t pystyantureilla , Rana Gruber, Norja ; Tamtron Systems Oy, Espoo:

 • Terässiltojen ja teräsbetoniperustuksien suunnittelu ja valmistuspiirustukset

Trapper teräsbetonijunavaaka ; Tamtron Systems Oy, Espoo:

 • Eurokoodi SFS-EN 1990, SFS-EN 1991, SFS-EN 1992 ja SFS-EN 1993 mukaiset terässiltojen ja teräsbetoniperustuksien lujuuslaskelmat ja rakennepiirustukset

Scalex 1000P autovaaka (60 ton); Tamtron Systems Oy, Espoo:

 • 60 ton punnituskapasiteetin autovaa’an tuotteistuksen ja valmistuspiirustukset, jolloin eri siltapituusyhdistelmät voidaan valmistaa yhtä piirustussarjaa käyttäen

Trapper junavaaka ; Tamtron Systems Oy, Espoo:

 • Eurokoodi SFS-EN 1990, SFS-EN 1991 ja SFS-EN 1993 (DIN-Fachbericht 101 ja 103) mukaiset terässiltojen lujuuslaskelmat ja rakennepiirustukset projektitoimituksiin (Josera GmbH, Hafen Hannover GmbH) sekä Saksan Eisenbahn – Bundesamt (EBA) tyyppihyväksyntään

Scalex WILD junavaunujen lovipyöräilmaisin ; Tamtron Systems Oy, Espoo:

 • Lujuuslaskelmia ja lujuuslaskentaraportti

Trapper junavaaka ; Tamtron Systems Oy, Espoo:

 • 150 ton punnituskapasiteetin junavaa’an tuotteistuksen, jolloin kaikki eri siltapituusyhdistelmät 4 metristä 9 metriin voidaan valmistaa yhtä piirustussarjaa käyttäen
 • vaakamekaniikan kehitystyön, jossa vaakamekaniikan runko- ja siltarakenteita on kevennetty ja yksinkertaistettu
 • uusien tuotteistettujen valmistuspiirustusten laatimisen

Scalex 1000 autovaaka ; Tamtron Systems Oy, Espoo:

 • Vaakasillan lujuuslaskenta ja valmistuspiirustusten päivittäminen

Scalex WILD junavaunujen lovipyöräilmaisin ; Tamtron Systems Oy, Espoo:

 • RPC1 – kiskoanturien koteloinnin suunnittelu

Laivasuunnittelu:

Monitoimijäänmurtajahuoltoalukset öljyn- ja kaasunporauslauttoja varten, PAO Sovcomflot, Venäjä; Arctech Helsinki Shipyard Oy, Helsinki:

 • Alusten NB 512 (Stepan Makarov), NB 513 (Fedor Ushakov) ja NB 514 (Jevgeni Primakov) runkojen perussuunnittelun projektinveto, johon kuuluivat muun muassa rungon luokituslaskenta, lujuuslaskenta sekä luokituspiirustusten laadinta ja hyväksyttäminen luokituslaitoksella

Arktinen rautamalmilaivaprojekti, Baffinland Iron Mines Corporation, Kanada; Foreship Oy, Helsinki:

 • Pääkaaren suunnittelu sekä Det Norske Veritas:in luokitus- ja jääsääntöjen mukainen lujuusmitoitus

Muita kohteita:

Varusteluosien ja muutosten suunnittelua trukkeihin; Rocla Solutions Oy, Vantaa:

 • Varusteluosien ja muutosten suunnittelua useisiin trukkeihin ja kohteisiin

Höyry- ja lämpökattiloiden muuraukset; Tekmur Oy, Nurmijärvi:

 • Useisiin lämpökattilaprojekteihin muurausankkurointien suunnittelua
 • Lämpökattilaprojekteihin muurauksien 3D- mallinnusta IronCAD ohjelmalla

Asennuskiipijärobotti ja raivauskiipijärobotti; Keksintösäätiö, Espoo ja Meclimb Oy, Helsinki:

 • sähkölinjojen päälle kaatuneiden puiden poistoon tarkoitetun puun oksat karsivan kiipeävän robotin runko- ja mekaniikkasuunnittelu sekä mitoitus lujuuslaskelmat ideoinnista prototyyppivalmistukseen ja patentointiin
 • sähkölinjojen rakennustöihin ja purkutöihin tarkoitetun sähkötolppaan kiipeävän robotin runko- ja mekaniikkasuunnittelu sekä mitoitus lujuuslaskelmat ideoinnista prototyyppivalmistukseen ja patentointiin