Laitos- ja tehdassuunnittelu

Projektinhoitopalvelut

Tehtävät voivat sisältää esimerkiksi:

 • projektien vetotehtäviä
 • projektien aikatauluhallinnan tehtäviä
 • kapasiteettihallinnan tehtäviä sekä projektien avustavia tehtäviä.

Olemme tehneet asiakkaillemme muun muassa alla olevia projekteja:

 • nosturiprojektien projektinvetotehtäviä
 • nosturikomponenttien ja työn ostotoimintaa Pohjoismaiden, Itä-Euroopan ja Intian nosturiprojekteihin

Teräsrakennesuunnittelu

Tehtävät voivat sisältää esimerkiksi:

 • tarjoussuunnittelua, perussuunnittelua ja detaljisuunnittelua sekä kehitystehtäviä
 • lujuuslaskentaa, materiaalin valintaa ja materiaalin tarvelaskentaa
 • projektin vetotehtäviä ja avustavia tehtäviä

Olemme tehneet asiakkaillemme muun muassa alla olevia projekteja:

 • Eurokoodi SFS-EN 1991 ja SFS-EN 1993 mukaiset teräsvaakasiltojen mitoitus lujuuslaskelmat ja rakennepiirustukset projektitoimituksiin sekä Saksan Eisenbahn-Bundesamt tyyppihyväksyntään
 • 150 ton punnituskapasiteetin junavaa’an perussuunnittelun, mitoitus lujuuslaskelmat, vaakamekaniikan kehitystyön ja valmistuspiirustukset sekä vaa’an tuotteistuksen, jolloin eri siltapituusyhdistelmät voidaan valmistaa yhtä piirustussarjaa käyttäen
 • 60 ton punnituskapasiteetin autovaa’an mitoitus lujuuslaskelmat ja tuotteistuksen

Kone- ja laitesuunnittelu

Tehtävät voivat sisältää esimerkiksi:

 • tarjoussuunnittelua, perussuunnittelua ja detaljisuunnittelua sekä kehitystehtäviä
 • lujuuslaskentaa, materiaalin valintaa ja materiaalin tarvelaskentaa
 • projektin vetotehtäviä ja avustavia tehtäviä

Olemme tehneet asiakkaillemme muun muassa alla olevia projekteja:

 • nosturialuksen puomin kantanivelen ja nosturin köysipyörien akselien (100kg…1000kg) ulosvetotyökalujen perussuunnittelut ja detaljisuunnittelut
 • tambuurinosturin kuormauselimen kiihtyvyyslaskelmat ja momenttilaskelmat
 • useisiin trukkeihin varusteluosien ja muutosten suunnittelua
 • useisiin höyry- ja lämpökattilaprojekteihin palotilojen muurauksien ankkurointien suunnittelua

Mekaniikkasuunnittelu

Tehtävät voivat sisältää esimerkiksi:

 • tarjoussuunnittelua, perussuunnittelua ja detaljisuunnittelua sekä kehitystehtäviä ideoinnista valmistuspiirustuksiin
 • teknistä laskentaa, lujuuslaskentaa ja materiaalin valintaa
 • projektin vetotehtäviä ja avustavia tehtäviä

Olemme tehneet asiakkaillemme muun muassa alla olevia projekteja:

 • sähkölinjojen päälle kaatuneiden puiden poistoon tarkoitetun puun oksat karsivan kiipeävän robotin runko- ja mekaniikkasuunnittelun sekä mitoitus lujuuslaskelmat ideoinnista prototyyppivalmistukseen ja patentointiin
 • konttitarraimen pyörivän koukkupesän tarjoussuunnittelun, perussuunnittelun ja dynamiikka laskelmat
 • nostoliikkeen ja siirtoliikkeen jarrusimulaattorien mekaniikkasuunnittelun

Nosturien suunnittelu

Tehtävät voivat sisältää esimerkiksi:

 • tarjoussuunnittelua, perussuunnittelua, layoutsuunnittelua ja detaljisuunnittelua
 • lujuuslaskentaa, materiaalin valintaa ja materiaalin tarvelaskentaa
 • projektin vetotehtäviä ja avustavia tehtäviä

Olemme tehneet asiakkaillemme muun muassa alla olevia projekteja:

 • romunkäsittelynosturien, huoltonosturien, panostusnosturien, valusenkkanosturien, väliastianosturien ja valuaihionosturien tarjoussuunnittelun ja perussuunnittelun sekä nosturien sijoittelun terästehtaan yleisjärjestelyyn
 • pukkinosturin tarjoussuunnittelun, jonka nostokyky on 180+180 ton, jänneväli 80 m ja nostokorkeus 70 m
 • suunnittelun ja asennusvalvonnan nostovaunun kiskojen vaihtoon laiturikonttinosturin pääkannattimen ja puomin nivelalueelle

Teräsbetonirakenteiden suunnittelu

Tehtävät voivat sisältää esimerkiksi:

 • tarjoussuunnittelua, perussuunnittelua ja detaljisuunnittelua
 • projektin vetotehtäviä ja avustavia tehtäviä

Olemme tehneet asiakkaillemme muun muassa alla olevia projekteja:

 • Useisiin projekteihin autovaakojen (12m…26m) teräsbetoniperustusten valmistuspiirustukset, joihin kuuluvat muun muassa maapohjan perustuspiirustukset, salaojitus- ja viemäröintipiirustukset, päämittapiirustukset, teräsbetoniperustuksen raudoituspiirustukset, teräsbetoniperustuksen lämmitys- ja kaapelointipiirustukset
 • junavaunun ja veturin pyöräpainovaa’an teräsbetoniperustuksen suunnittelun
 • trukkivaa’an teräsbetoniperustuksen suunnittelun

Laivasuunnittelu

Projektinhoitopalvelut

Tehtävät voivat sisältää esimerkiksi:

 • projektien vetotehtäviä
 • projektien aikatauluhallinnan tehtäviä
 • kapasiteettihallinnan tehtäviä sekä projektien avustavia tehtäviä

Olemme tehneet asiakkaillemme muun muassa alla olevia projekteja:

 • monitoimijäänmurtajahuoltoaluksiin runkojen perussuunnittelujen koordinoinnin tehtävät, joihin kuuluvat muun muassa runkojen luokituslaskelmat, FE-lujuusanalyysit sekä luokituspiirustusten laadinnat ja hyväksyttämiset luokituslaitoksilla

Rungon luokitussuunnittelu

Tehtävät voivat sisältää esimerkiksi:

 • tarjoussuunnittelua, perussuunnittelua ja detaljisuunnittelua
 • lujuuslaskentaa, materiaalin valintaa

Olemme tehneet asiakkaillemme muun muassa alla olevia projekteja:

 • arktiseen rautamalmilaivaan pääkaaren suunnittelun sekä Det Norske Veritas:in luokitussääntöjen ja jääsääntöjen mukaisen lujuusmitoituksen
 • jäätämurtaviin aluksiin runkojen luokituslaskentaa

Nostosuunnittelu

Tehtävät voivat sisältää esimerkiksi:

 • perussuunnittelua ja detaljisuunnittelua
 • lujuuslaskentaa, materiaalin valintaa ja materiaalin tarvelaskentaa

Koneistosuunnittelu

Tehtävät voivat sisältää esimerkiksi:

 • koneikkojen, konealustojen yms. tarjoussuunnittelua, perussuunnittelua ja detaljisuunnittelua
 • teknistä laskentaa, lujuuslaskentaa, materiaalin valintaa ja materiaalin tarvelaskentaa